Beheer PGB administratie

Met ingang van 1 januari 2015 is het beheer van alle PGB gelden overgegaan naar de Sociale Verzekeringsbank.  Wij verwijzen u voor meer informatie naar www.svb.nl