Inkomensbeheer/Budgetbeheer

Voor wie is inkomensbeheer/budgetbeer bedoeld:
Voor alle mensen, die het moeilijk vinden hun persoonlijke financiële administratie op orde te houden, kan Inkomensbeheer/budgetbeheer een oplossing bieden. Hierbij maakt het niet uit of uw inkomen HOOG of LAAG is.

De taken van de budgetbeheerder en de kosten:
U betaalt een vast bedrag per maand. PATH Bewindvoering & Inkomensbeheer V.o.f. kan voor u bij de gemeente waarin u woont nagaan of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand in deze kosten. Eenmalige kosten voor het opmaken van het dossier (intake) bedragen € 390,=  Dit bedrag kan in termijnen worden betaald. Voor de extra werkzaamheden, die buiten het pakket vallen, bedraagt het tarief € 65,= * per uur.

Budgetbeheer kost € 90,= * per maand.
PATH verricht voor u de volgende betalingen:
1.    Huur;
2.    Energie;
3.    Premie ziektekosten;
4.    Water (indien maandelijks);
5.    Gemeentelijke belastingen;
6.    Waterschapsheffingen;
7.     Kosten voor PATH Bewindvoering & Inkomensbeheer V.o.f.*
8.     Aangifte IB.
9.     Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsheffing, indien van toepassing.
10.    Aanvragen huur- en zorgtoeslag
11.    Reserveringen en doorbetalingen (een doorbetaling is bijvoorbeeld een aflossing van een lening,een regeling  om een huurachterstand met een vast bedrag per maand in te lopen etc.).
12.    In het totaalpakket spaart cliënt voor alle vaste lasten die per kwartaal of per jaar moeten worden betaald. Hierbij kan gedacht worden aan gemeentelijke heffingen, zuiveringsschap, verzekeringen en belastingen, maar ook aan andere kosten. Bij dit pakket worden alle rekeningen vanuit het gespaarde bedrag betaald.

Tarieven zijn op basis van één persoon inkomensbeheer; voor meerpersonen inkomensbeheer geldt een toeslag van 50%.  
Tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

* Alle vermelde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.